نگاهی به ادب رثایی فارسی
42 بازدید
محل نشر: ویژه نامه نوحه از طرف مجله اشاره در هند
نقش: نویسنده
سال نشر: 1388/06/02
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی شده که در فارسی درباره موضوع رثایی مربوط به کربلا چطور وچقدر پرداخته شده است