نیم نگاهی به وضعیت موجود حوزه های هند
44 بازدید
محل نشر: ویژه نامه همایش نیم نگاهی به وضعیت موجود حوزه های هند 1387 قم المقدسه
نقش: نویسنده
سال نشر: 1387/03/06
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مسائل، مشکلات ونکات مثبت ومنفی حوزه های علمیه هند بررسی شده است