آموزش مقدماتی قرآن کریم در یک ساعت
31 بازدید
ناشر: موسسه اسلام فهمی هند
نقش: زیر نظر
سال نشر: 1392
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : انگلیسی
این کتاب در اصل با سی دی است که در سی دی یک ساعتی آموزش مقدماتی قرآن کریم عرضه شده است. اهم مطالب این سی دی وکتاب عبارت اند از آشنایی با شکل وصدای حروف عربی، وصل حروف، اعراب، وقف ووصل وغیره ویازده مخارج خاص عربی.