قلمرو دین در سیاست وسیاست خارجی اسلام
36 بازدید
ناشر: جشنواره شیخ طوسی ره (جامعه المصطفی العالمیه ص)
نقش: نویسنده
سال نشر: 1378
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : اردو
در این کتاب بررسی شده که دین در سیاست چقدر می تواند دخل وتصرف داشته باشد وآیا برای این کار حد و مرزی مشخص شده است یا خیر. واین که سیاست خارجی اسلام برچه مبنایی استوار شده است واصلا آیا اسلام برای سیاست خارجی برنامه ای دارد یا خیر؟