طور سینین
43 بازدید
نقش: مترجم
سال نشر: 1380
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : اردو
این کتاب مشتمل بر ادعیه و اذکار و اوراد می باشد. ونوشته آقای محمد ابراهیم نصر الهی بروجردی است. کسی در سال 1424هـ ق از من خواست که ترجمه کنم وقصد چاپ آنرا داشت ولی نمی دانم چاپ کرد یا نه. ولذا نسخه چاپی آنرا در اختیار ندارم ودسترسی به آن بنده خدا هم ندارم ولی نسخه کامپیوتری آن در اختیار من است.