ترجمه کتاب ده انتقاد وپاسخ پیرامون غیبت (شیخ مفید ترجمه محمد باقر خالصی) به زبان اردو
39 بازدید
مقطع: لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعه المصطفی ص العالمیه
تاریخ دفاع: 1388
نام استاد/نام دانشجو : محمد عباس رضوی
ترجمه این کتاب از لحاظ مهم بود که شیخ مفید ره جواب های مفیدی در مورد شبهات غیبت امام زمان ع داده است